عناوين مطالب وبلاگ
- پروژه کارآفرینی مرحله مقدماتی طرح ایجاد مكانهای اطلاع رسانی (خدماتی و آموزشی)
- پروژه کارافرینی مراحل تولید قند کارخانه چناران (تولیدی)
- پروژه کارافرینی مراحل تاسیس آموزشگاه کامپیوتر (کامپیوتر و IT)
- پروژه کارآفرینی گالری هنر شرق (خدماتی و آموزشی)
- پروژه کارافرینی كنسرو سازی (صنایع غذایی)
- پروژه کارآفرینی کشت صیفی جات و سبزی جات (صنایع غذایی)
- پروژه کارآفرینی كافی نت (خدماتی و آموزشی)
- پروژه کارافرینی کارخانه تولیدی صنعتی میثاق (تولیدی)
- پروژه کارآفرینی فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک (تولیدی)
- پروژه کارآفرینی فروشگاه مواد غذایی (صنایع غذایی)
- پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ) (صنایع غذایی)
- پروژه کارآفرینی طرح تولید همبرگر (صنایع غذایی)
- پروژه کارآفرینی طرح تولید کیک و کلوچه (صنایع غذایی)
- پروژه کارآفرینی طرح تولید سوسیس و كالباس (صنایع غذایی)
- پروژه کارآفرینی طرح توجیهی روغن نباتی شاد گل (صنایع غذایی)
- پروژه کارآفرینی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس (تولیدی)
- پروژه کارآفرینی صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن (تولیدی)
- پروژه کارآفرینی شرکت تولیدی پارس (کامپیوتر و IT)
- پروژه کارآفرینی شركت كامپیوتری برنامه نویسی (کامپیوتر و IT)
- پروژه کارآفرینی شرکت فرش باستان یزد (تولیدی)
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 صفحه بعد